מתי כדאי לעובד להחזיר את הרכב הצמוד ולקנות רכב ?

מהי נקודת האיזון בין קניה לקבלת רכב ממקום העבודה ?


בחודש יוני 2017 כדאי להחזיר את הרכב הצמוד כאשר סכום הויתור החודשי משכר העובד גבוה מ – 3,125 ₪  – ברוטו

חשב רכב - רקע

מומלץ לעובדים בעלי רכב צמוד לבקש גילום חלקי של שווי השימוש .

כדאי לקנות רכב משומש בגיל כ – 5 – 3 שנים

להקטין מעט את הק"מ ולחסוך כ – 500 – 600 ₪ לחודש !

הנחות :

העובד מקבל רכב טיפוסי כ – 1,600 קבוצה 3.

העובד נוסע לצרכיו הפרטים כולל  ( למקום העבודה ) כ – 22,000 ק"מ בשנה .

העובד משלם את מלוא המס על הוצאות עודפות ( מס הכנסה וביטוח לאומי ) בשעור של כ – 40% , כלומר אין גילום מס לעובד.
לצורך קבלת הרכב העובד מוותר על 3,125 ₪ ברוטו לחודש ( וכן גם תנאים סוציאלים חלקיים על סכום זה).ובעיקר פיצויים ששיעורם  8.33%.

המלצות – מתי כדאי להחזיר את הרכב הצמוד למעביד ?

1. כאשר ויתור השכר – ברוטו  – לעובד גבוה מ – 3,125 ₪ , לא כדאי לקבל רכב צמוד אלא לרכוש רכב בבעלות פרטית ההטבה הריאלית של רכב צמוד היא  – 3,249 ואילו הויתור למעסיק עבור ההטבה יהיו גבוהים משווי ההטבה הריאלית

2. אם העובד נוסע מעט ק"מ תגדל העדיפות להחזיר את הרכב למעסיק מאחר וההטבה הראלית מרכב צמוד נמוכה יותר.
אם העובד נוסע בהיקף גדול של ק"מ לשנה למשל 30,000 ק"מ תגדל העדיפות לרכב מאת המעסיק
ובהנחה כי העובד לא מוגבל בהיקף הנסועה עד לפחות 30,000 לשנה.

3. כל עובד שכיר צריך לבדוק את מכלול המשתנים ( מס שולי , תנאים סוציאליים , היקף ק"מ ועוד).

4. אם העובד מקבל גילום של שווי שימוש ו/ או אם אין ויתור על תנאים סוציאליים , תגדל הכדאיות הרכב הצמוד.

5. השווי הראלי של רכב המעסיק ( ליסינג ) עשוי להיות גבוה יותר ואחר והוא מוחלף כל כ – 3 שנים אך ההשוואה נעשית לרכב שאדם רגיל היה קונה לעצמו למשך כ – 5 שנים. 6. ברור כי נקודת האיזון עשויה להשתנות במקרים שונים למשל :

1. אם היקף הנסיעה השנתית נמוך יותר.

2. אם העובד רוכש רכב משומש ו / או קטן.

3. אם ברכב הצמוד משתמש גם נהג צעיר במשפחה ( ביטוח יקר מאוד ).

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.