תחשיבי רכב
פסקי דין - כולל 10 פס"ד בבית המשפט העליון
הסכמים וחוזים
משתמשים
קמ חשב רכב

ק"מ חשב רכב

התעריפים של ק”מ חשב, מיועדים להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד של עובד שכיר, עצמאי ובין חברות רכב בקיבוץ ורכב ליסינג.

חוד כלכלית

חו"ד כלכלית

איך להזמין חוות דעת של מומחה? להלן מפורטים המסמכים והנתונים שרצוי לשלוח אלי ו / או להכינם לשיחתנו הטלפונית בעת הזמנת חוות דעת.

פסקי דין חשב רכב

פסקי דין

רשימת פסקי דין נבחרים לפי קבוצות מיון שונות המבוססות על חו”ד של משה קצין. רשימת פס”ד נבחרים של בית המשפט העליון בעניין תשלום פיצוי לנכים עבור ניידות.

פרסומים חשב רכב

פרסומים

מחירון רכב ואחזקתו עורך : משה קצין מקור המידע הבלעדי לעלויות אחזקת רכב מ-1976 המחירון הבלעדי, המלא, המעודכן והשימושי ביותר בתחום הרכב בישראל

אודות חשב רכב ו- משה קצין

החברה נוסדה בשנת 1963 על ידי התנועה הקיבוצית תחת השם: “היחידה הבין- קיבוצית להדרכה כלכלית”.
במהלך השנים שונה שמה ל “חשב אגודה שתופית בע”מ".
בשנת 1997 החברה נמכרה לידי עובדיה הוותיקים משה קצין ויואב שמחוני ושמה נקבע ל “חשב מערכות מידע בע”מ ”.

מראשית דרכה החברה עסקה בייעוץ והדרכה, איסוף והפקת מידע כלכלי ללקוחותיה בסקטור הקיבוצי, מוסדותיו ומפעליו.
במהלך השנים גוונו והתרחבו לכל מגזרי המשק בישראל: המגזר הממשלתי; המגזר הציבורי; המגזר העסקי; בתי המשפט; בעלי מקצועות חופשיים – עורכי דין; רואי חשבון ועוד.