לקראת שנת המס החדשה ובעקבות עליית מחיר הדלק בדקנו כמה מיסים בממוצע אנחנו משלמים עבור כל ק"מ נסיעה ברכבנו הפרטי ???

סכום המיסים הממוצע עבור כל ק"מ נסיעה ברכב פרטי – כ – 0.8 ₪ לק"מ

סכום המיסים נובע בעיקר מההוצאות הבאות :

  1. מס קניה הכלול ברכישת רכב פרטי .
  2. מס הבלו על הדלק
  3. התשלום עבור אגרה שנתית ( טסט ).
  4. המס הכלול בחלקי חילוף לתיקוני הרכב
  5. מס ערך מוסף .

העלות הממוצעת ( הכוללת ) לכל ק"מ נסיעה ברכב טיפוסי בישראל היא כיום 1.94 ₪ . מתוכם כאמור כ – 0.8 ₪ מיסים.

תחשיב אחזקת מכונית טיפוסית משומשת 1600 סמ"ק
רכב בבעלות פרטית הנוסע ק"מ נמוך
ינואר 2017 כולל מע"מ
ב. התחשיב: 15,000 ק"מהוצאה שנתיתהוצאה חודשיתהוצאה לק"מהוצאה לק"מ נוסף
החזר הון8,821.00735.080.5881
רשיון שנתי1,562.00130.170.1041
ביטוח חובה1,442.00120.170.0961
ביטוח מקיף 2,616.00218.000.1744
תיקונים וחלפים4,896.00408.000.32640.3264
צמיגים510.0042.500.03400.0340
דלק8,668.00722.330.57790.5779
שונות520.0043.330.03470.0347
סה"כ29,035.002,419.581.93570.9729
כמה אחוזים מהווים המיסים מתוך עלות התשומה הכוללת המס בש"ח כולל מע"מ
החזר הון43.00%החזר הון3,793.03
רשיון שנתי 100.00%רשיון שנתי1,562.00
ביטוח חובה0.00%ביטוח חובה0.00
ביטוח מקיף 0.00%ביטוח מקיף 0.00
תיקונים וחלפים 22.80%תיקונים וחלפים1,116.29
צמיגים21.88%צמיגים111.56
דלק 66.00%דלק5,720.88
שונות14.53%שונות75.56
סה"כ12,379.32

הערות לעניין המיסוי על מחיר הרכב ועל התשומות האחרות :
הטבלאות והתחשיבים מתבססים על נתוני המס המצ"ב
מס קניה בסיסי על מחיר הרכב המיובא כ – 83% ( בממוצע 61% )
מס על חלקי חילוף כ-  19.5%
מס על צמיגים כ- 12%
מס ערך מוסף כ-  17%
המיסים מהווים כ – 66% ממחיר הדלק { מס בלו + מע"מ }

economy