בעלי רכב טיפוסי משלמים 1,000 ש"ח מיסים לחודש
43% מסך הוצאות רכישת ואחזקת רכב הינם מיסים
התשלום העיקרי נובע ממיסי הבלו על הדלק , מס קנייה על הרכב ומע"מ.

פורסם ביתד נאמן