בית המשפט המחוזי בת"א קבע לאחרונה [1] , כי החזר הוצאות רכב שמוציא העובד לטובת מעבידו אינם בגדר הכנסה לעובד. פסק הדין דן במקרה בו רבים מאתנו נתקלים כמעסיקים או כמועסקים –
האם בעת שעובד מעמיד את רכבו לטובת המעביד והמעביד משיב לעובד את הוצאותיו הריאליות, חייבות הוצאות אלו במס.

פסקי דין חשב רכב

עמדתה מעוררת הפליאה של רשות המיסים עד כה היתה, כי החזר הוצאות שכזה הינו בגדר הכנסת עבודה, ומשכך על המעסיק לנכות מס משכר העובד בגין החזר זה.  בפועל, מעביד שבחר לפעול על פי עמדת מס הכנסה, פעמים שהיה מגלם סכומים אלו ובכך משלם מס מוגדל ופעמים היה מגלגל זאת על העובד, שלא היה משופה בכל ההוצאה שהוציא עבור מעבידו בפועל. בין כך ובין כך הרי שחלק המס יכול היה להרקיע שחקים ולהגיע אף לשיעור של 60% !! מסך ההוצאה עצמה.

עמדתה של רשות המיסים תמוהה, שהרי כל הוצאה אחרת שמוציא עובד עבור מעסיקו, לדוגמא רכישת דפים למדפסת, הינה מותרת וללא כל עוררין. והשאלה זועקת לשמים – מדוע שונות הוצאות נסיעה של עובד עבור מעבידו מהוצאות אחרות?!

בית המשפט דחה את עמדת מס הכנסה וקבע מפורשות כי הוצאה זו שמוציא העובד עבור מעבידו הינה בגדר הוצאת המעביד, ובדיוק כמו כל הוצאה אחרת בה מוחזרת לעובד ההוצאה "בנטו" כך יהיה גם המקרה שלפנינו. אין שום סיבה להבדיל בין הוצאה זו לכל הוצאה אחרת שמוציא העובד עבור מעסיקו והאחרון משפהו.

נדגיש, כי על מנת שההחזר לא יחויב במס עליו להיות "טהור", כלומר כל כולו של החזר ההוצאה הינו בגין שימושו של המעסיק ברכב העובד וכי ההחזר מבטא נכונה כלכלית את ההוצאה שהוציא העובד ותו לא.

יחד עם זאת, הטיל בית המשפט את נטל ההוכחה על הנישום, וקבע כי על האחרון להוכיח כי ההוצאות אכן הוצאו במסגרת העמדת הרכב לרשות המעסיק.

על מנת לעמוד בנטל ההוכחה ולחסוך הוצאות מיותרות, המלצתנו, לפיכך היא לתעד באופן מפורט את מספר הקילומטרים בגין אותה נסיעה, יעד הנסיעה, שם הלקוח, שעת הנסיעה, שם הנהג, חתימת הנהג וכד'. בשוק קיימות מספר חברות אשר מציעות שירות של חישובים כלכליים עדכנים לעלות נסיעה פר קילומטר לפי סוג הרכב.

בצורה זו ניתן יהיה להשיב לעובד את הוצאות הרכב המדויקות שהוציא עבור מעסיקו בפועל ולהימנע מתשלום מס מיותר מצד המעביד או העובד.

עוד נציין, כי במידה ושולם מס בגין הוצאות שכאלה בעבר, ניתן לפעול להשבת המס שנגבה ביתר.

אין לראות במידע המופיע לעיל תחליף לשירות ו/או לייעוץ משפטי, מקצועי או אחר, והוא אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה לנקיטת הליכים כאלה או אחרים או להימנעות מהם ואין להסתמך עליו בכל דרך שהיא. לקבלת ייעוץ משפטי מתאים ונכון אשמח לעמוד לשירותכם.

* הכותב הינו עו"ד במחלקת המיסים של ברנע ושות' משרד עורכי דין. hperlmutter@barlaw.co.il

[1] עמ"ה 1184/06 אליל 2000 שיווק וניהול בע"מ נ' פקיד שומה רחובות (להלן: "פסק הדין")