אלפי שכירים אינם מקבלים עלות ממשית על הוצאות הנסיעה

אלפי שכירים אינם מקבלים עלות ממשית על הוצאות הנסיעה
חשב : עובדים שכירים רבים מנוצלים ומקופחים לעוצת עובדי מדינה ועובדי הסתדרות , ומקבלים הוצאות נמוכות ביותר המכסות רק את הוצאות הדלק.