החזר הוצאות רכב - איך עובד, למי מגיעאתם נוסעים לעבודה ברכבכם הפרטי, לעיתים שעות ארוכות ועומדים בפקקים, והוצאות הרכב מרובות, אגרה, ביטוחים ועוד. אם הרכב משמש גם עבור העבודה ולא רק עבור נסיעה ממנה וחזרה מגיע לכם החזר על אחזקת הרכב נוסף להחזר הרגיל על הנסיעות