כמה עולה להחזיק מכונית משפחתית ולמי מומלץ לקחת רכב מהמעסיק?

ביקשנו מחברת חשב רכב לערוך עבורנו תחשיב מפורט על מנת לברר את העלויות הריאליות של אחזקת רכב צמוד בישראל בטווח מנועים 1.4-.1.6 ל', תוך התייחסות לנתוני השוק ב-2019