החזר הוצאות רכב לעובדים חזר הוצאות לרכב דצמבר 2019 חשב רכב: שכירים בעלי רכב פרטי מקבלים החזר הוצאות מהמעסיק בסך כ - 65 אג' לק"מ במקום כ- 2 ₪ לק"מ, בכך אינם מקבלים את העלות הממשית של רכבם הפרטי.6/12/19 בעקבות עומסי התנועה בכבישים והעמידה בפקקים, הוצאות הרכב גדלות משמעותית. עלייה משמעותית ניכרת בסעיף הדלק ובבלאי הנגרם למנוע, בלמים, צמיגים ולשאר מערכות הרכב. לטענת מומחי "חשב רכב", ההחזרים הניתנים לעובדים בגין הוצאות רכב המתייחסים לעלות הדלק אינם משקפים את ההוצאות האמיתיות. עלות הדלק בלבד עומדת כיום על 0.65 ₪ לק"מ, אולם העלות הכוללת עומדת על 2 ₪ לכל ק"מ.מדובר בפער של מעל ל- 200 אחוזים. המלצת חשב רכב לתשלום הוצאות אחזקת רכב לעובדים שכירים ברכבם הפרטי