מחירון הובלה והתייקרויות של חשב מערכות מידע בע”מ למכוניות מסחריות קטנות וכן למשאיות עם מטענים שונים. מדד חשב להתייקרויות מתעדכן כל שלושה חודשים והוא מפורסם כבר שנים רבות. המדד מקובל בשוק ההובלות כמדד אובייקטיבי, ומשמש גורמים רבים בענף ההובלות בישראל.

מחירוני הובלה
למכוניות מסחריות ומשאיות לפי : קווי נסיעה למרחקים שונים , וכן לפי  עבודה יומית. ,כמו כן מוצגת העלות השולית לכל ק”מ נוסף . להלן הפירוט:

–  מחירון מנחה להובלת מטענים במכוניות מסחריות קטנות במשקל כולל של  1.5ט’ ו-2.5 ט’.
–  מחירון מנחה להובלת מטענים במשאיות במשקל כולל של 7.5 ט’ ו-11 ט’.
–  מחירון מנחה להובלת מטענים במשאיות במשקל כולל של 15 ט’ ו-18 ט’.
–  מחירון מנחה להובלת מטענים במשאיות במשקל כולל של 19 ט’ ו-27 ט’.
–  מחירון הובלת מטענים מנחה במשאיות במשקל כולל של 27 ט’ (ציר כפול) ו-48 ט’ (עם נגרר)..
–  מחירון מנחה להובלת מטענים במשאיות עם נגרר במשקל כולל של 34 ט’ ו-60 ט’.
–  מחירון מנחה להובלת מטענים במשאיות במשקל כולל של 27 ט’ (רם-סע) ו-54 ט’ (עם נגרר).
–  מחירון מנחה להובלת מטענים במשאית במשקל כולל של 34 ט’ (רם-סע) ואוטובוס רגיל ל-48 נוסעים.
–  מחירון מנחה להובלת נוסעים באוטובוס מפואר (48 נ’) ומיניבוס (200 נ’).

לקבלת המחירון צור קשר עם חשב –רכב : 03-6952944

חשב רכב - רקע